Coláiste Pobail Sord
Swords Community College

Ethos

Our schools are state, co-educational, multi- denominational, inclusive, learner-centred, and community-focused and are underpinned by our five ETB core values of, Excellence in Education, Care, Equality, Community and Respect.

You can learn more about our ETB Ethos on our website https://www.ddletb.ie/ethos/

Scoileanna comhoideachais stáit iad ár scoileanna. Tá siad il-sainchreidmheach agus ionchuimsitheach, agus is ar an bhfoghlaimeoir agus ar an bpobal atá siad dírithe. Tá cúig chroí-threoirphrionsabal an BOO mar bhonn fúthu, is iad sin Sármhaitheas san Oideachas, Cúram, Comhionannas, Pobal agus Meas.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil maidir le héiteas an BOO ar ár láithreán gréasáin ag https://www.ddletb.ie/ethos/

ETB Ethos Logo

Broad Meadow, Rathbeale Road, Swords, Co Dublin, K67A3E8
01 223 3067
FUSE
CPR 4 Schools award
Childline by ISPCC Shield 2022-2024
ddletb
Enquire
Location
© 2024 Coláiste Pobail Sord